หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  กรอกข้อมูลสารสนเทศ  

     

 ให้คณะครูเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ  sesa.obec.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561


ประกาศโดย : อนุสรณ์ สุขยืน
วันที่ประกาศ : 2561-10-03