หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน 
       ให้ครูที่ ม.ต้น เข้าไปกรอกเวลาเรียนและน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลามคม 2561
กรอกข้อมูลสารสนเทศ 
       ให้คณะครูเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ  sesa.obec.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวการศึกษา
 


...
 

ระบบนิเทศออนไลน์ สพม.35