หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560 
      การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคร่วมใจอาสาพัฒนาเขียวขาว และเบอร์ 2 พรรค พ.ส.ท. โดยผลการเลือกตั้ง คือ นา
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 
      โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมฯ 
      โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 15 โครงงาน 15 ห้องเรียน โดยผู้นิเทศอาสาภาคเหนือ มูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ICT
จิตอาสาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
      จิตอาสาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา "ทำดีเพื่อพ่อ" บริการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ งานรุกขมูล ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ฌาปนสถานบ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ปฏิทินวันหยุด ปี 2560 
       ปฏิทินวันหยุด ปี  2560  

 
ภาพกิจกรรม
 

ข่าวการศึกษา
 

...