.

ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)    :  นตฺ ปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
 
 
 

=>Data Center 63 (dmc)
  
=>ข้อมูลนักเรียนยากจน (cct) 
 

=>สารสนเทศเพื่อการบริหาร (e-mis)
  

=>ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
 

=>โรงเรียนในฝัน

=>โรงเรียนสุจริต

=>ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,084
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2524  โดยคณะบุคคล อันประกอบไปด้วย

1.   นายกวี     บำเพ็ญบุญ นายอำเภอเถิน

2.  นายจักรพรรดิ    วะทา                 ศึกษาธิการอำเภอเถิน  

3.  นายเขียน   แสงหนุ่ม                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา   

4.  นายยุทธพงษ์    อนุมัติ                หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเถิน

5.  นายณรงค์    อนันตรังษี             ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 

                 พร้อมด้วยประชาชนในตำบลเวียงมอก นำโดยนายเขียน  ปุ๊ดหนอย กำนันตำบลเวียงมอก นายบุญ ตาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยริน  นายประสิทธิ์  สายป้องแก้ว ผู้นำท้องถิ่น นายยืน  หินเพชร  แพทย์ประจำตำบลเวียงมอก และประชาชน  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและวัสดุอุปกรณ์  ในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2 ห้องเรียนจำนวน 1 หลังและได้ร่วมบริจาคกระดานโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด   กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูจำนวน 4 ตำแหน่งได้แก่ 

๑.       นางสาวสายสุนีย์  แสงเขื่อนแก้ว 

๒.     นางสาวนงนุช  เรืองสวัสดิ์ 

๓.      นายประดิษฐ์  อุ่นหน่อ 

๔.      นายดุสิต  ถินเกียรติชัย   

๕.      นักการจำนวน 1  คน คือ  นายมณี  คำมูลรัตน์ 

                           โดยมีนายทั่น  ตากัน  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  เปิดการสอนตั้งแต่วันที่  18  พฤษภาคม  2524  เป็นต้นมา ใน เดือนพฤษภาคม  2526 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3   จนปี พ.ศ. 2538  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เปิดสอน ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 15  พฤษภาคม  2540 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จนถึงปัจจุบัน

 
 
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
 
 
 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เลขที่ 93 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Tel : 054-241506  Fax : 054-241506
Email : info@wms.ac.th