หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เลขที่ 93 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Tel : 054-241506  Fax : 054-241506
Email : wmsschool63@gmail.com
Facebook : โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
Line : โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
คำส่ั่งแต่งตั้ง ผกท-62.docx