.

ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)    :  นตฺ ปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
 
 
 

=>Data Center 62 (dmc)  
=>ข้อมูลนักเรียนยากจน (cct)  
=>สารสนเทศเพื่อการบริหาร (e-mis)  
=>ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา 
=>โรงเรียนในฝัน
=>โรงเรียนสุจริต

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.224.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 295,143
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
 


นางพิสมัย ศรีสุขา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


น.ส.พิมพา ทิงิ้วงาม
ครู คศ.3


นายอนุสรณ์ สุขยืน
ครู คศ.2


น.ส.ศรีวิกา กังวาฬ
ครู คศ.2


น.ส.กาญจนา กามาด
ครู คศ.2


น.ส.สุพัตรา ชัยธีรธรรม
ครู คศ.1


นายฐิติรัฐ กันจะนะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์


น.ส.ณัฐริฌา แก้วดำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์


น.ส.แพรวดาว คำภิระ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 
นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
 
 
 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 ธันวาคม 2562
 
: โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เลขที่ 93 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Tel : 054-241506  Fax : 054-241506
Email : info@wms.ac.th