หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  แจ้งผลการเรียนออนไลน์  
      

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา แจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์ ดังนี้..

>>> http://doograde.online/wiengmokwittaya/


วิธีกรอกข้อมูล..
1. ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก โดยมีเลข 0 นำหน้า เช่น 01234
2. วัน เดือน ปีเกิด ให้ใส่ตัวเลข คั่นด้วยเครื่องหมาย / ปี พ.ศ. แบบเต็ม เช่น 01/12/2550

 

: ครูกั้ง เวียงมอก
: 2563-03-21